επισκευάζω

(AM ἐπισκευάζω) [σκευή]
επαναφέρω κάτι σε καλή κατάσταση, διορθώνω
αρχ.
1. ετοιμάζω, παρασκευάζω («τὸ δεῑπνον αὐτοῑς ἔστ’ ἐπεσκευασμένον»)
2. (για πλοία) συμπληρώνω τον εξοπλισμό («ἐπισκευάσας λέμβους... ἐξαπέστειλε», Πολ.)
3. (για ζώα) σαμαρώνω
4. φορτώνω («τἄλλα χρήματα ἐφ’ ἁμαξῶν ἐπισκευάσαι», Ξεν.)
5. προάγω («τὴν διαλεκτικήν... ἐπισκευάζων εἰς ἐπιστήμας ὑποκειμένων τινῶν πραγμάτων», Αριστοτ.)
6. μεσ. ἐπισκευάζομαι
εφοδιάζω με τα αναγκαία.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπισκευάζω — get ready pres subj act 1st sg ἐπισκευάζω get ready pres ind act 1st sg ἐπισκευάζω get ready pres subj act 1st sg ἐπισκευάζω get ready pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επισκευάζω — επισκευάζω, επισκεύασα βλ. πίν. 35 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • επισκευάζω — επισκεύασα, επισκευάστηκα, επισκευασμένος, μτβ., επιδιορθώνω, επαναφέρω κάτι χαλασμένο σε καλή κατάσταση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐπισκευάζῃ — ἐπισκευάζω get ready pres subj mp 2nd sg ἐπισκευάζω get ready pres ind mp 2nd sg ἐπισκευάζω get ready pres subj act 3rd sg ἐπισκευάζω get ready pres subj mp 2nd sg ἐπισκευάζω get ready pres ind mp 2nd sg ἐπισκευάζω get ready pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκευάσω — ἐπισκευάζω get ready aor subj act 1st sg ἐπισκευάζω get ready fut ind act 1st sg ἐπισκευάζω get ready aor subj act 1st sg ἐπισκευάζω get ready fut ind act 1st sg ἐπισκευάζω get ready aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) ἐπισκευάζω get ready aor ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκευαζομένων — ἐπισκευάζω get ready pres part mp fem gen pl ἐπισκευάζω get ready pres part mp masc/neut gen pl ἐπισκευάζω get ready pres part mp fem gen pl ἐπισκευάζω get ready pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκευασθησόμενον — ἐπισκευάζω get ready fut part pass masc acc sg ἐπισκευάζω get ready fut part pass neut nom/voc/acc sg ἐπισκευάζω get ready fut part pass masc acc sg ἐπισκευάζω get ready fut part pass neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκευάζει — ἐπισκευάζω get ready pres ind mp 2nd sg ἐπισκευάζω get ready pres ind act 3rd sg ἐπισκευάζω get ready pres ind mp 2nd sg ἐπισκευάζω get ready pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκευάζομεν — ἐπισκευάζω get ready pres ind act 1st pl ἐπισκευάζω get ready pres ind act 1st pl ἐπισκευάζω get ready imperf ind act 1st pl (homeric ionic) ἐπισκευάζω get ready imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκευάζοντα — ἐπισκευάζω get ready pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπισκευάζω get ready pres part act masc acc sg ἐπισκευάζω get ready pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπισκευάζω get ready pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.